Naturbruksmöte på TV4!

Share Button

Torgny Östling från NOrdBruk deltog på Naturbruksmötet i Malmö och intervjuades i TV4! 1:08 in i programmet.

TV4 nyheter 7 april 2014

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Uttalandet från Naturbruksmötet 2014

Share Button

Varje 17:e april firar vi småbrukarorganisationer och allierade organisationer ´bondens dag´. Bonden eller naturbrukaren i vid bemärkelse, allt från renskötsel, kustfiske till familjejordbrukare och fruktodlare. I år samlades miljöorganisationer, biståndsorganisationer och Via Campesina i Sverige i Malmö 5-6 april för att ställa krav inför valet. Jordbruket, självförsörjningsgraden och Land Grabbing står i fokus.
Våra krav är både grundläggande systemförändringar och enskilda dagsaktuella frågor. Alla i den här rörelsen kräver att vi ska ha rätten till att odla vår egen basmat och förvalta landets naturresurser, alltså matsuveränitet.
Vi har förlorat upp i mot 75 % av vår självförsörjningsgrad sedan systemskiftet för 20 år sedan. Vi kräver rätten till 100 % självförsörjning – idag finns inte den möjligheten då jordbrukspolitiken styrs helt och hållet, och naturresurserna till stor del, från EU och WTO.
Det svenska beroendet av importerade livsmedel och foder från andra kontinenter måste stoppas. De länder som producerar för oss behöver sin egen jordbruksmark och matproduktion. Detta är inte enbart en jordbruksfråga utan även en fråga om mänskliga rättigheter, en fördelnings och klimatfråga.

- Jordbruk och fiskepolitiken måste friställas från EU och WTO.

I Sverige beskrivs Land Grabbing som något som drabbar kontinenter i Syd. Men idag debatteras i vårt närområde också konsekvenserna för framför allt de östeuropeiska länderna där företag från Västeuropa, Kina och USA tränger undan lokal befolkning för exploatering av naturresurser och åkermark. Även områden i Västeuropa drabbas – så också i Sverige som en följd av den lagstiftning riksdagen beslutade att ansluta sig till för drygt 20år sedan.
Det mest kända exemplet idag är hur gruvbolag exploaterar och spekulerar i mark och berggrund som lokalt innebär stora konsekvenser för de gröna näringarna. Lokalt förloras en naturresurs samtidigt som skatter och vinster försvinner ur regionen. Exploatering sker inom jord- och skogsbruk likväl som i energisektorn grundat på samma lagstiftning. Konsekvenserna är redan idag tydliga i Norra Sverige men sprider sig över hela landsbygden.
Även i städerna får spekulationsintressena alltmer utrymme på invånarnas bekostnad. Det offentliga rummet ockuperas av ohållbara transportsystem. Rätten till arbete, bostad och staden sätts på undantag.
I staden och på landet behövs en gemensam kamp som hindrar spekulationsekonomin från att ta över den gemensamma välfärden och våra naturresurser. En kamp som förenar motstånd med praktisk förändring här och nu.
Landsbygdsbefolkningens inflytande stärks av demokratisk ekonomisk organisering som ökar makten över naturbruket och dess vidareförädling. I städerna är stadsodling och organisering för matdistribution som stärker matsuveränitet ett bidrag för att bygga en rörelse för omställning till hållbarhet. Direkt samverkan mellan producenter och konsumenter på landet och i staden är ett viktigt inslag för att bygga en solidarisk ekonomi.

Vi kräver en rättvis omställning till ett fossilfritt hållbart naturbruk och industri. En sådan omställning ger meningsfulla jobb som behövs inom byggande, transporter, energi, varuproduktion, gruvnäring, jordbruk, fiske och skogsbruk. För det behövs omfattande offentliga investeringar och omläggning till ett hållbart rättvist skattesystem.

Vi kräver att:
- Brukarplikten för jordbruksmark återinförs för att motverka spekulation i mark och säkerställa jord för matproduktion.
- Skattesystemet läggs om så att resurser som produceras lokalt kan användas i regionen för att säkerställa god tillgång till samhällsservice. En omläggning som också främjar social rättvisa genom att rikta sig mot de rika som inte investerar sitt vinstkapital.
- Samhället medvetet investerar i den rättvisa omställningen och på landsbygden. Grunden till detta kapital finns i pensionsfonderna.

Naturbruksmötet i Malmö, 6:e april 2014

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Film: Rävarna i Råby

Share Button

Filmen från filmkolelktivet Råfilm om en skånsk ekojordbrukare som blir av med sin arrenderade mark.

Rävarna i Råby

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Rapport: Naturbrukspolitik – landgrabbing

Share Button

Frågeställning:
I valåret 2014 är det viktigt att rätt politik kommer fram, en politik som stärker producenterna och ser till att vi får en levande landsbygd och levande städer. Frågor som diskuteras är t ex självförsörjningsgraden, beredskapen, grundavdrag, matsuveränitet. Men även läget i EU, internationell politik och handelsavtal.
Med Eddie Olsson, Via Campesina Stödförening, och Torgny Östling, NOrdBruk

Mer information kommer.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Rapport: Stadsodling och jordbruk – makten över marken

Share Button

Frågeställningen:
Vem bestämmer över stadsplaneringen i stan? Kan man ha guerillaodling? Mer storskalig odling vid stadskanten? Är äganderätten det bästa, eller är det brukanderätt som är den framtida lösningen? Och hur kan producenterna nå konsumenterna?
Inledning av Lina Hirsch, Concrete Farming, och Joel Holmdahl, aktiv i NOrdBruk.

Hur kan vi påverka politiskt? Både på kommunal och riksnivå. Hur kan vi organisera oss?

Rörelse:
Koppla samman stad och land. Det finns momentum i den nya gröna vågen, integrationsprojekt.
Organisera utbyten mellan stad och land, producenter – konsumenter, jobba på landet några dagar osv.
Problem: Våra resurser. Hur kan vi som rörelse komma vidare? Tid och pengar, ideellt eller projekt? Nackdel med projektvärlden också.
Vi behöver ständigt ta upp systemkritk och ‘smitta’ andra rörelser, som omställnignsrörelsen, hela sverige ska leva.

Vi behöver knyta ihop långsiktiga visioner med kortsiktiga krav. Olika delar av vår rörelse behöver sätta sig tillsammans.

Kommunalt:
Ha koll på översiktsplaner och detaljplaner. Prata med ‘rätt person’ i kommunen, de som vill något. Identifiera lämpliga platser, få till arrende kanske i utkanten eller precis utanför staden.
Stötta länsstyrelser mot ‘ galna kommuner’, t ex att länsstyrelser ska få kunan styra bort från externa köpcenter, som beslutas på kommunal nivå nu.

Riks:
Krav:
- skogsbolagen ska inte få köpa mark
- brukarkrav / plikt, Åborätten
- stoppa spekulation på mark, strunta i kapitalliberaliseringsdirektivet (EU).
- staten bör köpa/äga mark, använda i folkbildningssatsning. Då kan man även ha naturbrukskollo på sommaren, osv.

Övrigt:
- vi bör främja både Nipakademins nya miljonprogram och rättvis omställning av miljonprogrammen, båda behövs.
- mentorskap i naturbruk behövs
- byråkratibefria bönderna genom att t ex bilda kooperativ (svårt, pga kartellagstiftning) eller gemensamma bolag.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Pressmeddelande: Småbrukare och stadsodlare organiserar sig för att rädda den svenska matförsörjningen – Naturbruksmöte i Malmö den 5-6 april

Share Button

Pressmeddelande: Småbrukare och stadsodlare organiserar sig för att rädda den svenska matförsörjningen – Naturbruksmöte i Malmö den 5-6 april

Den årliga Naturbrukskonferensen, www.naturbrukskonferensen.se hålls i år i Malmö.
Miljö- och småbrukarorganisationer och stadsodlare konfererar, debatterar och smider planer nu lördag och söndag.

>> Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö.
>> Tid: lör kl 10.30-18, sön kl 9-15.

Fokus blir på jord- och skogsbruket, gruvbrytning och den exploatering som sker av våra naturbruksnäringar. Landgrabbing i Sverige, är det verklighet? Även förhållandet stad och land och hur man skapar mervärden på landsbygden kommer att diskuteras.
Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Inbjudan: Initiativ för hållbara lösningar

Share Button

Som en del i programmet ordnar vi ett open space där olika hållbara lösningar för den framtida matförsörjningen, fisket, jordbruket, skogsbruket, livet på landsbygden och i staden kan få plats.
Programpunkten börjar med fikat kl 15, och tanken är att folk kan gå runt, bli informerad och diskutera med de som vill visa upp sin verksamhet.

Tid: Lör 5 april kl 15.00-16.30

Anmäl intresset för att visa upp din organisation/projekt/nätverk/studiecirkel/verksamhet till anmalan(a)naturbrukskonferensen.se.
Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nästa naturbruksmöte: 5-6 april 2014

Share Button

Naturbruksmöte 2014
Förena landsbygden och staden!

Tid: 5-6 april 2014
Plats: Malmö, Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16. Karta finns här.

Samling med god mat och kultur för att diskutera naturbruksfrågorna och de förändringar av politik, ekonomi och ekologi som är nödvändiga. Inför valåret i EU och Sverige med sikte bortom valen, mot Naturbrukskonferensen 2015 och samverkan mellan land och stad.

På mötet blir det både seminarier och gruppdiskussioner samt praktiska workshops. Naturbruksmötet är till för att alla ska känna sig delaktiga i att vara med och forma den rörelse som håller på att växa fram. En rörelse som med hjälp av Naturbrukskonferenserna och andra initiativ står emot den rådande utvecklingsmodellen som utarmar landsbygden på människor och resurser. En rörelse som börjar ställa om till en hållbar framtid byggd på social rättvisa och ekologisk medvetenhet.

Lördag 5/4 börjar vi kl 10.30 med drop-in och fika, och vi slutar söndag kl 15. Vill du komma ner redan på fredag och behöver boende (golv/soffplats) kontakta oss. Vill du erbjuda golv/soffplats hemma hos dig, skicka ett mejl till oss.

Arrangörsgruppen för Naturbruksmötet 2014

Eddie Olsson, Ellie Cijvat, Emil Schön, Tord Björk och Weronika Smiergiel

================================

Programmet finns på sidan Program.

Mer praktisk information finns på sidan Praktisk information.

Kontakt:
anmalan(a)naturbrukskonferensen.se
www.naturbrukskonferensen.se
Ellie Cijvat, 073 778 2242.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Naturbruksvännernas kampvisa

Share Button

Melodi: Vi sätter oss i ringen (psalm 608)
Originaltext: M Melin / Musik: L-Å Lundberg

Ny version: Tord Björk och Joel Holmdahl
Diktad och sjungen under 4:e Naturbrukskonferensen
på Kinnekulle 7 april 2013 där inte minst
civil olydnad var ett tema.

Vi sätter oss i ringen
och tar varann i hand.
Vi är en massa syskon
som tycker om varann.

Naturen är vårt hemland
Jordbrukar’n föder oss
Det är vi tacksamma för
Nu ska vi ut och slåss

Posted in Kulturinslag | Leave a comment

Seminarium om uranbrytning i Afrika och världen

Share Button

Golden Misabiko från NGO ASADHO Katanga kommer att ha ett föredrag ‘’Danger of uranium exploration and exploitation on peoples’ health and environment in Africa and in the world.’’ Tiden är söndag kl 10.30-11.15, på Hällekis Folkets Hus.

Om talaren:
Golden Misabiko is an activist from DR Congo who had exposed – with the Human Righs NGO ASADHO Katanga – the illicit mining of uranium at Shinkolobwe mine and who was consequently imprisoned, and later released and now lives in South Africa.

Han är på turné i Sverige på inbjudan av Afrosvenkarnas Riksforbund, ASR.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment